Loa ArtisBox Play Orvibo

Loa ArtisBox Play Orvibo

Loa ArtisBox Play Orvibo

Trải nghiệm âm thanh & hình ảnh sáng tạo của chiếc loa thông minh Orvibo. Kiến tạo không gian nhà của bạn

Connect Your Phone and Tablet to Listen to Your Playlist
You can connect your phone and tablet via bluetooth to play tracks at will
 
 

 

Thong ke